Datum
04/09/2022

Místo konání
Brno, Denisovy sady


Benefiční koncert pro Salesiánské misie v Bulharsku 2022

Cílem benefičního koncertu je podpořit projekt výchovy a vzdělávání nejchudších dětí ve Staré Zagoře.

Program koncertu
15:00 Zahájení
15:30 Koncert aKamarádi
16:30 Doprovodný program
16:45 Talk Show
18:00 Petr Bende Trio – akustický koncert
19:00 Doprovodný program
19:15 Talk Show
20:30 Koncert Way to Go
21:30 Dražba předmětů

Součástí koncertu bude představení Salesiánského díla v Bulharsku aktuální informace o stavbě školy a kostela ve Staré Zagoře.

Letos budou zařazeny 2 bloky Talk Show se zajímavými hosty.
Na koncertě bude možné přispět na tento projekt a také si vybrat z různých dárkových a upomínkových předmětů přímo z Bulharska.

Součástí bude také bohatý doprovodný program.
Více o salesiánech v Bulharsku zde: https://www.sdb.cz/bulharsko/stara-zagora/